PHOTO ALBUM | DEITIES & IMPORTANT CHARACTERS

RELIGION & MYTHOLOGY

 

 

Animals, Half-humans & Other Creatures

<< (7/8) >>

 

Wirunhok

Lexicon

 

 

Mangkonkan

Lexicon

Totsakiriwan

Lexicon

Totsakiriton

Lexicon

Totsakan (miniature khon mask)

Lexicon

Sahatsadecha (miniature khon mask)

Lexicon

 

 

Nilanon (miniature khon mask)

Lexicon

Maha Chomphoo (miniature khon mask)

Lexicon

 

Phali (miniature khon mask)

Lexicon

Sukrihp (miniature khon mask)

Lexicon

Ongkhot (miniature khon mask)

Lexicon

 

Mwegyi Hnakaung

Lexicon

 

 

Nankarine Medaw

Lexicon

Mya Nan Nwe

Lexicon

Naga Bodhisattva

Lexicon

Galone

Lexicon

 

 

Ganesha's rat-chariot

Lexicon

Akhuratha

Lexicon

Akhuratha

Lexicon

nagah

Lexicon

crocodile-shaped makara

Lexicon

 

 

Sarasvati on Hintha

Lexicon

Burmese animal for Sunday

Lexicon

Burmese animal for Monday

Lexicon

Burmese animal for Tuesday

Lexicon

 
Burmese animal for Wednesday (before noon)

Lexicon

 

Burmese animal for Wednesday afternoon (tuskless elephant)

Lexicon

 

 

Burmese animal for Thursday

Lexicon

 

Burmese animal for Friday

Lexicon

Burmese animal for Saturday (naga)

Lexicon

 

naga-king

Lexicon

 

 

Kethayaza Chinthe Min

Lexicon

Nga Moe Yeik

Lexicon

Four Holy Animals

Lexicon

Waiyawet

Lexicon

 

Subankhiri

Lexicon

 

 

Sih Hoo Hah Tah

Lexicon

 

Multi-headed Erawan

Lexicon

 

 

royal naga-king

Lexicon

royal naga-king

Lexicon

Lexicon

 

 

Nga Moe Yeik

Lexicon

Chiwha

Lexicon

magan

Lexicon

Chinese phoenix

Lexicon

Thanh Giong

Lexicon

 

Thanh Giong

Lexicon 

Lexicon

Phirap

Lexicon

 

nagah

Lexicon

<< PHOTO ALBUM >>