PHOTO ALBUM | EPIPHYTES | BLOSSOMS & FRUITS | FLOWER & PLANTS

NATURE & GASTRONOMY

 

 

Flora: Trees & Shrubs

<< (3/3) >>

 

aerial roots

Lexicon

 

 

aerial roots

Lexicon

 

Lexicon

 

Lexicon

Lexicon

Lexicon

 

 

Lexicon

Lexicon

 

Lexicon

Lexicon

Lexicon

 

 

Lexicon

 

Lexicon

Lexicon

Jacaranda

Lexicon

avocado tree

Lexicon

 

 

Spung Tree

Lexicon

Foxtail Palm

Lexicon

Lexicon

 

 

Lexicon

makok (tree)

Lexicon

 

 

makok (tree)

Lexicon

Lexicon

Thai Dragon Tree

Lexicon

Lexicon

Lexicon

 

Lexicon

Lexicon

Lexicon

 

 

Lexicon

Lexicon

 

 

Lexicon

 

Lexicon 

Lexicon

Lexicon

Parkia Tree

Lexicon 

Parkia Tree

Lexicon

 

Lexicon

 

Asoka (Polyalthia longifolia)

Lexicon

Taraw Palms

Lexicon

 

 

krathom (leaves)

Lexicon

 

Lexicon

Lexicon

 

   
<<   >>
<< Prev. Part PHOTO ALBUM Next Part >>